Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowane zdzieszowickie kąpielisko oficjalnie otwarte!

W dniu 27 czerwca oficjalnie otwarto kąpielisko. W tej uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych województwa opolskiego na czele z marszałkiem Józefem Sebestą i starostą krapkowickim Maciejem Sonikiem, przedstawiciele wykonawcy Energopol Trade sp. z o.o. na czele z prezesem Krzysztofem Skrzypkiem, radni rady miejskiej wraz z przewodniczącą Moniką Wąsik – Kudlą oraz ks. prałat Antoni Komor, proboszcz zdzieszowickiej parafii który dokonał poświęcenia kąpieliska.

Podczas uroczystości Burmistrz Zdzieszowic Dieter Przewdzing podziękował marszałkowi Józefowi Sebeście za wsparcie w realizacji inwestycji, która otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wpjewództwa Opolskiego na lata 2007-2013, oraz głównemu wykonawcy firmie Energopol Trade Sp. z o.o.  za  terminowe i fachowe przeprowadzenia robót.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka


Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali marszałek województwa Józef Sebesta, starosta krapkowicki Maciej Sonik, prezes firmy Energopol Trade Sp. z o.o. Krzysztof Skrzypek, zastępca Burmistrza Zdzieszowic Sybila Zimerman i Burmistrz Dieter Przewdzing.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka


Następnie Burmistrz dokonał przekazania symbolicznego klucza dyrektorowi Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach Edwardowi Szymaindzie, który będzie od tej pory zarządzał obiektem.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Pierwszą osobą, która korzystała z nowego zdzieszowickiego obiektu był wrzucony do basenu przez Marszałka Józefa Sebestę Burmistrz Zdzieszowic Dieter Przewdzing, który osobiście dokonał odbioru wszystkich atrakcji zdzieszowickiego obiektu.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka


Kąpielisko będzie czynne od jutra tj. od 28 czerwca w godzinach 11.00 – 19.00. Dodatkowo przypominamy, że jutro darmowy wstęp mają dzieci i młodzież. Zapraszamy!!!

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML