Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenie rodzicielskie.

Do otrzymania świadczenia rodzicielskiego uprawnione są osoby, które urodziły dziecko, nie pobierają zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego min.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

Wysokość świadczenia rodzicielskiego.

Świadczenie rodzicielskie wynosi  1.000,00zł miesięcznie.

Okres przysługiwania świadczenia rodzicielskiego.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia porodu lub objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;

65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;

69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;

71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego i rodziny zastępczej, od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego i rodziny zastępczej, od dnia objęcia dziecka opieką.

W przypadku złożenia wniosku po terminie, nie później jednak niż w w/w okresach, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

UWAGA!

Świadczenie rodzicielskie wliczane jest do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego i świadczeń z pomocy społecznej.

Wnioski należy składać w:

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Piastów 20, Zdzieszowice w Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej

pokój nr 1
telefon: 77 472 66 17

Petenci przyjmowani są w godzinach od 7.30 do 15.30

Wersja XML