Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uratowano rannego jastrzębia

W dniu 21 stycznia 2016 roku strażnicy miejscy otrzymali anonimowe telefoniczne zgłoszenie w sprawie rannego jastrzębia, który od godziny bez ruchu siedzi na jednym z krzewów nad jeziorem „Linowy” w Januszkowicach.

W związku z powyższym udano się niezwłocznie we wskazane miejsce, gdzie po potwierdzeniu powyższego faktu, powiadomiono o tym zdarzeniu znanego miłośnika fauny oraz autora wielu ilustrowanych publikacji o żyjących na naszym terenie ptakach.

Dzięki fachowemu działaniu wspomnianego miłośnika zwierząt udało się bezboleśnie schwytać wspaniałego drapieżnika i przewieźć do specjalistycznej kliniki, w której ptak został poddany stosownemu leczeniu.

Film z udzielonej pomocy

Wersja XML