Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

Burmistrz Zdzieszowic zarządzeniami z dnia 27 stycznia 2016r. dokonał podziału środków na realizację w 2016 roku zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym oraz pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez organizację czasu wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne dla organizacji pozarządowych, które przystąpił do otwartego konkursu ofert ogłoszonego 22 grudnia 2015 roku.

Decyzje Burmistrza

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
PDFSG.0050.174.2016

Pomoc społeczna realizowana poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym.
PDFSG.0050.175.2016

Pomoc społeczna realizowana na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez organizację czasu wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne.
PDFSG.0050.176.2016

Wersja XML