Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 marca 2016r.

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 marca 2016r.

PDFsprawozdanie_wynagrodzenia-nauczycieli.pdf
PDFw_spr_dokonania_zmian_budzetu.pdf
PDFw_spr_powolania_Mlodzieżowej_Rady_Miejskiej_w_Zdzieszowicach.pdf
PDFw_spr_przyjecia_programu_opieki_nad_zwierzetami_bezdomnymi_i_zapobieganiu_bezdomnosci_zwierzat.pdf

PDFw_spr_uchwalenia_Programu_Ochrony_Środowiska.pdf
(PDFPOS_Zdzieszowice_3_.pdf)

PDFw_spr_uchwalenia_studium_uwarunkowań_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_Gminy.pdf
PDFw_spr_udzielenia_pomocy_finansowej_Powiatowi_Krapkowickiemu.pdf
PDFw_spr_wyrazenia zgody_na_sprzedaz_nieruchomosci_gruntowej_polozonej_w_Zdzieszowicach.pdf
PDFw_spr_wyrazenia_zgody_na_sprzedaz_nieruchomosci_gruntowej(ul. Nowa).pdf
PDFw_spr_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_umowy_dzierżawy_na_czas_oznaczony_dłuższy_niż_3_lata.pdf
PDFw_spr_zaopiniowania_projektu_uchwaly_Sejmiku_WO.pdf
PDFw_spr_zmiany_wieloletniej_prognozy_finansowej.pdf
 

Wersja XML