Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodatkowe dofinansowanie w ramach poddziałania 1.4.2

W dniu 21 kwietnia 2016 r. w Marszałek województwa Andrzej Buła wraz z Burmistrzem Zdzieszowic Sybilą Zimerman podpisali aneks na mocy którego gmina otrzymała dodatkowe dofinansowanie w wysokości 656142,13.

Dodatkowe pieniądze otrzymało 17 gmin, jeden powiat i jeden ZOZ oraz dwie szkoły wyższe. Realizowali oni projekty związane z rewitalizacją, termomodernizacją oraz transportem drogowym z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, ale otrzymali wówczas dofinansowanie mniejsze, niż było to możliwe. 

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML