Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Stypendiów Pomostowych

Wzorem lat ubiegłych, w roku akademickim 2016/2017 będzie realizowany Program Stypendiów Pomostowych, w którym Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu uczestniczy w zakresie wstępnej rekrutacji kandydatów.

Powyższy Program kierowany jest do młodzieży (tegorocznych maturzystów), pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy zamierzają kontynuować naukę na dziennych studiach magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.

Stypendium wypłacane jest tylko na pierwszym roku studiów, w 10 miesięcznych ratach, w wysokości 500 zł miesięcznie.

Pełna informacje o Programie Stypendiów Pomostowych wraz z dokumentami potrzebnymi do ubiegania się o stypendium dostępne są na stronie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi www.stypendia-pomostowe.pl

Brak opisu obrazka

Wersja XML