Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 22 czerwca 2016r.

PDFw_spr_rozpatrzenia_i_zatwierdzenia_sprawozdania_z_budżetu_za_2015r..pdf
PDFw_spr_udzielenia_absolutorium.pdf
PDFopinia_Komisji_Rwizyjnej_o_sprawozdaniu.pdf
PDFwniosek_Komisji_Rewizyjnej_o_udzielenie_absolutorium.pdf
PDFw_spr_rozpatrzenia_petycji.pdf
 

PDFw_spr_dokonania_zmian_budzetu.pdf
PDFw_spr_nawiazanie_wspolpracy_partnerskiej_z_miastem Lipnik.pdf
PDFw_spr_uchwalenia_planow_pracy_komisji_RM_na_II_polrocze_2016.pdf
PDFw_spr_uchwalenia_planu_pracy_Rady_Miejskiej_na_II_polrocze_2016.pdf
PDFw_spr_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_umow_najmu.pdf
PDFw_spr_wyrażenia_zgody_na_sprzedaz_nieruchomosci(cmentarz).pdf
PDFw_spr_zmiany_wpf.pdf
 

Wersja XML