Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Straż miejska przypomina

Przypominamy o obowiązku sprzątania odchodów po swoich psach. Obowiązek ten wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice. Niestosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować mandatem karnym w wysokości do 20zł do 500zł.

Brak opisu obrazka

Wersja XML