Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2016-07-12 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami IX.]. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm./, w związku z Uchwałą Nr XXIV/177/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej na powiększenie cmentarza, Burmistrz Zdzieszowic podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący poniższą nieruchomość gruntową, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

PDF2016-07-12 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wersja XML