Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 14 września 2016r.

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 14 września 2016r.:

PDFw_spr_dokonania_zmian_budzetu.pdf
PDFw_spr_nadania_nazwy_ulicy_w_Zdzieszowicach.pdf
PDFw_spr_poreczenia_pozyczki.pdf
PDFw_spr_uzgodnienia_projektu_uchwały_Sejmiku_Woj_Opols.pdf
PDFw_spr_wspolnej_realizacji_zadania_inwestycyjnego.pdf
PDFw_spr_zmiany_uchwały_w_spr_oplaty_targowej.pdf
PDFw_spr_zmiany_uchwały_w_spr_planu_gospodarki_niskoemisyjnej.pdf
PDFw_spr_zmiany_wpf.pdf
 

Wersja XML