Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Uwaga! Rakotwórcze kominy w Zdzieszowicach"

W związku z wysokim stanem zanieczyszczenia powietrza a zarazem rozpoczynającym się sezonem grzewczym Straż Miejska w Zdzieszowicach przypomina wszystkim mieszkańcom gminy Zdzieszowice, iż obowiązuje zakaz spalania niedozwolonych odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. 

W związku powyższym Straż Miejska na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Burmistrza Zdzieszowic, będzie przeprowadzała kontrolę opału w piecach zgodnie z art. 379 Ustawa - Prawo ochrony środowiska. Osoby niestosujące się do ww. przepisów będą objęte sankcjami karnymi zgodnie z art. 191 Ustawy o odpadach.

Brak opisu obrazka

Wersja XML