Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I Posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej

W wyniku przeprowadzonych tajnych głosowań osobami funkcyjnymi w Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Zdzieszowicach zostali wybrani:

Wszystkie sprawy z jakimi mieszkańcy naszej gminy chcieliby się zwracać do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach mogą to zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej: mrm@zdzieszowice.pl

 

 

 

Wersja XML