Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat dotyczący wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

Z dniem 27.12.2016 r. weszło w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H6 na terenie Polski, rozporządzenie nakłada na osoby hodujące ptaki szereg zakazów i nakazów związanych  nie tylko z ich hodowlą ale również z organizacją targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem  żywych ptaków, sprzedażą ptaków na targowiskach itp.

Prosimy zainteresowane osoby o zapoznanie się z treścią rozporządzenia i jego przestrzeganie.

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML