Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017

Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. Poz. 2164 wraz z późn. zm.) na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017

PDFInformacja o udzieleniu zamówienia na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017

Wersja XML