Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/156/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach i nadania jej "statutu" (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 845) zwołuję II Sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach. 

Sesja odbędzie się w dniu 7 lutego 2017 r. o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

4. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Kultury Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach,

b) w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Sportu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach,

c) w sprawie przystąpienia do projektu “Mamy Radę – damy Radę”.

5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.

6. Wolne wnioski i informacje.

7. Zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca

Młodzieżowej Rady Miejskiej

Dżesika Sazońska

Wersja XML