Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 22 lutego 2017r.

PDFw_spr_dokonania_zmian_budzetu_na_2017.pdf
PDFw_spr_projektu_dostosowania_sieci_szkol_do_nowego_ustroju.pdf
PDFw_spr_ustalenia_kryetriow_rekrutacji_do_szkol.pdf
PDFw_spr_utalenia_kryteriow_na_drugi_etap_postepowania_rekruracyjnego_PP.pdf
PDFw_spr_zasad_i_wysokosci_diet_przyslugujacych_radnym.pdf
PDFw_spr_zasad_i_wysokosci_diet_przyslugujacych_sołtysom.pdf
PDFw_spr_zmiany_uchwaly_budzetowej_na_2017.pdf
PDFzmieniająca_uchwale_w_spr_udzielenia_pomocy_finansowej.pdf
 

Wersja XML