Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na sesje w dniu 28 czerwca 2017r.

PDFw_spr_dokon_zmian_budzetu_2017_128396.pdf
PDFw_spr_rozpatrzenia_i_zatwierdzenia_sprawozdania_125657.pdf
PDFw_spr_udzielenia_absolutorium_125658.pdf
PDFw_spr_zmiany_wieloletniej_prognozy_finansowej_128362.pdf
 

Wersja XML