Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

V sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej Zdzieszowic

We wtorek 12 września 2017 r. w Urzędzie Miejskim odbyła się V sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej. Z młodzieżą spotkał się Wiceburmistrz Zdzieszowic Pan Artur Gasz oraz Przewodniczący Rady Pan Edward Paciorek.

Obrady poprowadziła Wiceprzewodnicząca MRM Natalia Koptoń z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, która na tym stanowisku zastąpiła ustępującego Pawła Lepicha z Publicznego Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

To nie koniec zmian, w wyniku wygaśnięcia mandatu Arkadiusza Małachowskiego z PG i przeprowadzonego głosownia, nowym Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej została Joanna Hryczyńska z ZS.

Na sesji byli obecni nowi Radni, którzy złożyli uroczyste ślubowanie: Jan Michalik z ZS, Martyna Bochen z PG oraz Katarzyna Sajdych z PG.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w reprezentowaniu lokalnych interesów młodzieży, dalszej integracji środowisk młodzieżowych oraz aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym!


Małgorzata Wenszka
Opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej
z Zespołu Szkół w Zdzieszowicach

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML