Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zdzieszowice bliżej wiaduktu

W wyniku wieloletnich starań władz Gminy tut. Urząd otrzymał w dniu 13 października br. pismo, w którym to PKP PLK oczekuje stanowiska władz Gminy Zdzieszowice, dotyczącego współfinansowania budowy bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową E30 w Zdzieszowicach.

W dniu 16 października odbyło się spotkanie Burmistrza Zdzieszowic Sybili Zimerman z Starostą Powiatu Krapkowickiego, Panem Maciejem Sonikiem odnośnie montażu finansowego tego zadania. W spotkaniu brała również udział Pani Sabina Gorzkulla, Wicestarosta Powiatu i Pan Artur Gasz, Zastępca Burmistrza Zdzieszowic.

Z pisma otrzymanego z PLK wiadomo, że Polskie Linie Kolejowe są w stanie sfinansować tzw. część kolejową tj. wiadukt kolejowy bądź tunel drogowy. Zakres związany z budową dróg dojazdowych do obiektu miałby zostać pokryty ze środków zarządców dróg tj. Gminy Zdzieszowice i Powiatu Krapkowickiego.

Już przy pierwszym spotkaniu władze gminy i powiatu osiągnęły porozumienie. Następny krok to przekazanie informacji do PLK o deklaracji sfinansowania robót drogowych i podpisanie listu intencyjnego, określającego warunki ewentualnej dalszej współpracy.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML