Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program wsparcia przedsiębiorców - nabór wniosków na pożyczki inwestycyjne

Z uwagi na uruchomienie programu wsparcia przedsiębiorców, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Fundacja Rozwoju Śląska informuje o rozpoczęciu naboru wniosków na pożyczki inwestycyjne. Poniżej przedstawiamy kluczowe parametry pożyczek:
- oprocentowanie 0% (w ramach pomocy de minimis)
- okres spłaty do 84 miesięcy
- maksymalna kwota pożyczki 1.200.000 zł
- brak opłat i prowizji za uruchomienie i obsługę pożyczek
- cel: inwestycje zlokalizowane na terenie województwa opolskiego
- wnioskodawcy: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://fundacia.opole.pl w zakładce „Pożyczka na nowe produkty i usługi”, pod numerem telefonu: 77 454 26 21 lub w siedzibie Fundacji w Opolu, przy ul. Słowackiego 10.

Z uwagi na pomocowy i bardzo korzystny charakter proponowanego wsparcia a także ograniczoną pulę środków, zwracam się z prośbą o umieszczenie załączonego plakatu i ulotek w miejscu dostępnym dla przedsiębiorców z terenu Państwa miasta/gminy.

Z poważaniem
Sebastian Dzumla
Koordynator projektu

Wersja XML