Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpieczne użytkowanie pieców centralnego ogrzewania a problem niskiej emisji w gminie Zdzieszowice - prelekcja

W dniu dzisiejszym tj. 15 listopada 2017 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Zdzieszowicach wspólnie z przedstawicielem korporacji kominiarzy polskich - Panem Januszem Majewskim, przeprowadzili prelekcję pod tytułem "Bezpieczne użytkowanie pieców centralnego ogrzewania a problem niskiej emisji w gminie Zdzieszowice".

Tematem spotkania żywo zainteresowani byli pensjonariusze dwóch Domów Dziennego Pobytu ze Zdzieszowic, tj. "Jarzębina" i "Stokrotka" oraz inni mieszkańcy naszego miasta.

Spotkaniu przysłuchiwał się Przewodniczący Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Pan Edward Paciorek. Słuchaczom został przybliżony problem niskiej emisji a także zostało pokazane prawidłowe spalanie opału. Pan kominiarz wytłumaczył zebranym jak ważne jest dbanie o należyty stan techniczny komina. Po spotkaniu prowadzący zostali zasypani gradem pytań, które nie zostały bez odpowiedzi. Raz jeszcze dziękujemy za liczne przybycie i zainteresowanie się tak ważnym problemem, jakim jest niska emisja. 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

Wersja XML