Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SG.0050.470.2017

Zarządzenie Nr SG.0050.470.2017

BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz plan dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2018 r.

PDFSG.0050.470.2017

PDFPlan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2018 r.

PDFPlan dochodów realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2018 r.

Wersja XML