Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole w 2018 roku

Organ kontrolujący: Archiwum Państwowe w Opolu
Przedmiot kontroli: Przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
Protokół kontroli: PDFprotokół kontroli
Data: 2018-03-09

Organ kontrolujący: Oddział Organizacji, Kontroli i Skarg w Wydziale Prawnym i Nadzoru Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
Przedmiot kontroli: Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Gminy Zdzieszowice, tj. Burmistrza Zdzieszowic oraz Radę Miejską w Zdzieszowicach
Wystąpienie pokontrolne: PDFwystąpienie pokontrolne
Data: 2018-02-01

Wersja XML