• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu strona www
Menu główne strony www
Menu lewe sołectwa
BIP

Gazociąg Brzeg-Zdzieszowice

Ruszyła budowa opolskiego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000, 8,4 MPa na trasie Brzeg - Zdzieszowice, realizowanego przez operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław to strategiczne zadanie budowanego Korytarza Gazowego przesyłowego Północ – Południe i potrwa prawie dwa lata. Ma celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i zdolności przesyłowych gazu ziemnego w rejonie Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Będzie realizowana na terenie dwóch województw dolnośląskiego i opolskiego na odcinkach: od Leśnicy do Skarbimierza o długości ok. 80 km oraz od Skarbimierza do Kiełczowa o długości ok. 49 km.

Inwestor i Wykonawcy liczą na wyrozumiałość mieszkańców, tym bardziej, że czasokres intensywności robót budowlanych określony został na kilka miesięcy, a Wykonawcy zobowiązali się do zminimalizowania wszelkich uciążliwości. Wykonawca robót został zobowiązany do prowadzenia prac w określonym obsza­rze stanowiącym pas montażowy. Szero­kość pasa montażowego to maksymalnie 36 metrów na terenach obejmujących grun­ty orne, łąki, pastwiska, nieużytki oraz mak­symalnie 28 metrów na terenach leśnych. Ponadto wykonawca robót ma obowiązek zapew­nić dojście i dojazd do działek, budynków i urządzeń z nimi związanych.

Wykaz działek, na których będzie prowadzona budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław: PDFwykaz działek Gmina Zdzieszowice

PDFfolder bezpieczeństwo gazociągów

PDFplakat Zdzieszowice-Wrocław

PDFulotka Zdzieszowice-Wrocław

PDFartykuł

Film na temat budowy gazociągów: http://www.gaz-system.pl/centrum-prasowe/materialy-do-pobrania/multimedia/film/artykul/202686/


Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
tel. +48 77 40 64 400
fax +48 77 40 64 444
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 15413067
w tym miesiącu: 167209
dzisiaj: 10674