Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie konkursów ofert na wparcie w 2018 r. zadań publicznych z zakresu: pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Burmistrz Zdzieszowic zarządzeniami z dnia 27 lutego 2018 r. dokonał podziału środków na realizację  w 2018 roku zadań z zakresu  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym dla organizacji pozarządowych które przystąpiły do otwartych konkursów ofert ogłoszonych 20 lutego 2018 roku.
 
Decyzje Burmistrza:

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych (imprezy integracyjne, rehabilitacja).

PDFSG.0050.499.2018

Pomoc społeczna realizowana poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym.

PDFSG.0050.500.2018

Wersja XML