Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przekazano klucze do nowych mieszkań komunalnych

30 kwietnia 2018 r. Burmistrz Zdzieszowic Pani Sybila Zimerman wraz z zastępcą Panem Arturem Gaszem przekazała siedmiu rodzinom klucze do nowo wybudowanych mieszkań komunalnych, znajdujących się w Krępnej przy ul. Jasiońskiej. Mieszkania powstały w kompletnie wyremontowanym budynku wielofunkcyjnym, w którym ponadto mieszczą się remiza OSP, sala spotkań samorządu mieszkańców sołectwa Krępna czy w końcu szatnie klubu „Korona Krępna”.

Mieszkania te są jedyną szansą na samodzielne lokum. Mieszkanie komunalne to własność gminna, a prawo do zamieszkania w nim otrzymują osoby spełniające określone kryteria. Mieszkania zostały przydzielone w wyniku prac komisji mieszkaniowej. Rodziny, które otrzymały mieszkanie spełniły wszystkie kryteria przydziału mieszkania od gminy. Trafiły one do osób, dla których będą fundamentem scalającym rodzinę oraz poprawę warunków bytowo-socjalnych przede wszystkim dla grup społecznych zagrożonych wykluczeniem. Przyznanie lokalu jest formą pomocy.

Warto zaznaczyć, iż Gmina Zdzieszowice na ten cel pozyskała ponad 306 tys. zł z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat.

Mieszkania zostały tak przygotowane, by przyszli najemcy mogli bez wkładu finansowego od razu w nich zamieszkać.

 

 

Wersja XML