Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2018-05-07 zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

PDF2018-05-07 Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji środowiskowej
 

Wersja XML