Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne II/2018 w związku ze zmianą Regulaminu Rady

W związku z uwarunkowaniami zewnętrznymi wynikającymi z brakiem akceptacji zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Kraina św. Anny uchwalonych w dniu 19.03.2018 r. zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania swoich propozycji oraz do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmian w Regulaminie Rady.

Proponowane zmiany dokumentów związku z brakiem akceptacji:

Regulamin Rady Programowej - proponowane zmiany 21.05.2018.pdf

zał. nr 2 Lokalne Kryteria wyboru operacji - zaproponowane zmiany 21.05.2018.pdf

Natomiast pozostałe dokumenty znajdą Państwo w zakładce Dokumenty do pobrania.

Informujemy, że do dnia 23 maja 2018 r. do godziny 15:00 przyjmujemy uwagi oraz sugestie do zmian do Regulaminu Rady w formie telefonicznej (77 44 67 130/131), mailowej () lub osobiście w siedzibie biura.

Konsultacje społeczne odbędą się w dniu 24.05.2018 r. w godzinach od 11:30 do 12:30 w Urzędzie Miejskim w Leśnicy.

Dni "otwartych drzwi" 24 - 25 maja w godzinach od 7:00 do 15:00

Kolejny termin konsultacji społecznych odbędzie się w dniu 29.05.2018 r. w godzinach od 9:00 do 10:00 w biurze Stowarzyszenia.

Prosimy o przesyłanie swoich propozycji do zmian Regulaminu Rady!

Nikolina Lerch-Bieganowska
Specjalista ds. doradztwa i naborów

Wersja XML