Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I posiedzenia obwodowych komisji wyborczych z terenu Gminy Zdzieszowice

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, właściwych dla przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018r. odbędą się w następujących dniach i godzinach:

PDFogłoszenie - I posiedzenia OKW

Wersja XML