Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I ty możesz pomóc!

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach apeluje do mieszkańców miasta i gminy o przekazywanie do ośrodka informacji o miejscach przebywania osób bezdomnych.

Udzielona pomoc może uratować życie!

Informacje dotyczące spraw osób bezdomnych można zgłaszać osobiście w siedzibie MGOPS przy ul. Piastów 20 w Zdzieszowicach lub telefonicznie dzwoniąc na numery:

UWAGA – INFORMACJE MOŻNA PRZEKAZYWAĆ ANONIMOWO

Informacje o osobach bezdomnych można przekazywać także:
       Straży Miejskiej w Zdzieszowicach przy ul. B. Chrobrego 34:

       Policji - Komisariat Policji w Zdzieszowicach ul. Filarskiego 17:

W dni ustawowo wolne (sobota, niedziela oraz święta) informacje o osobach bezdomnych należy zgłaszać Policji dzwoniąc na numer 997 lub 112.

ZAWSZE, w trakcie silnych mrozów, jeśli zauważysz kogoś, kto wygląda na osłabionego zainteresuj się tą osobą, sam udzielając jej pomocy lub poinformuj odpowiednie służby ratownicze, MGOPS w Zdzieszowicach, Straż Miejską lub Policję.

Zwracajmy także uwagę na osoby samotnie zamieszkujące w naszym otoczeniu. Być może są to osoby schorowane, niepełnosprawne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Nie zawsze ludzie ci potrafią sami zatroszczyć się o własne bezpieczeństwo. Nawet jeśli nie są naszą rodziną, odwiedzajmy ich i sprawdzajmy, czy mają zabezpieczone podstawowe potrzeby.

W razie konieczności zaalarmujmy o problemie rodzinę takiej osoby, bądź tut. Ośrodek!

WYKAZ PLACÓWEK - OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Informacje pod bezpłatnym numerem telefonu 800 163 136

Schroniska całodobowe i placówki udzielające schronienia:

1. Powiat Brzeg
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
schronisko dla mężczyzn, miejsc: 43
Pępice 81, gm. Skarbimierz
774123987

2. Powiat Głubczyce
Markot Dom Samotnych Matek z Dziećmi
Dom Matki i Dziecka, miejsc: 48
Zopowy, ul. Zamkowa 1 gm. Głubczyce

774859800

3. Powiat Kędzierzyn-Koźle
Markot Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych
miejsca dla kobiet i mężczyzn, miejsc: 60
Kędzierzyn-Koźle, ul. Dąbrowszczaków 11
774815318

4. Powiat Nysa
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
schronisko dla mężczyzn, miejsc: 156
Bielice 127, gm. Łambinowice, 77
774311156

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
schronisko dla mężczyzn, miejsc: 55
Jasienica Górna, gm. Otmuchów
774356990

Caritas Diecezji Opolskiej Noclegownia dla osób bezdomnych
miejsca dla kobiet i mężczyzn, miejsc: 60
Nysa, ul. Baligrodzka 7
774355211

5. Powiat Opole, Miasto Opole
Monar Niepubliczny ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny
miejsca dla kobiet i mężczyzn, miejsc: 5
Lędziny - Zbicko, ul. Leśna 2, gm. Chrząstowice
774027590-1

MOPS Ośrodek Interwencji Kryzysowej
miejsca dla kobiet i mężczyzn (doraźnie): 3
Opole, Małopolska, 20 A
774556390-2

MOPS Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar *
Przemocy w Rodzinie
miejsca dla kobiet i mężczyzn: 15
Opole, Małopolska, 20 A
774556390-2

MOPS Ośrodek Readaptacji Społecznej “SZANSA” *
miejsca dla kobiet i mężczyzn:130
Opole, Małopolska, 20 A
774556380

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
Noclegownia, miejsca dla kobiet i mężczyzn: 60
Opole, ul. ks. J. Popiełuszki 18
774535161

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
Dom Matki i Dziecka, miejsc: 25
Opole, Masłowskiego 1
774540760, 774420422

 

6. Powiat Strzelce Opolskie
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” 
Dom dla Bezdomnych kobiet i mężczyzn, miejsc: 20
Doryszów, ul. Toszecka 23 gm. Strzelce Opolskie
778036200

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” Dom Leopold *
miejsca dla kobiet i mężczyzn: 18
Warmątowice, ul. Olszowska 17 gm. Strzelce Op.
514352008

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” Schronisko Stajenka
miejsca dla mężczyzn: 22
Warmątowice-Kaczorownia, ul. Olszowska 17
774638377

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” Dom dla Bezdomnych
miejsca dla kobiet i mężczyzn:8
Żędowice, ul. Opolska 32 gm. Zawadzkie
778036901

Stołówki, punkty dożywiania

1. Powiat Brzeg
Ośrodek Pomocy Społecznej
Lewin Brzeski, ul. Konopnickiej 3
774042630

2. Powiat Kędzierzyn-Koźle
Domy Dziennego Pobytu
Kędzierzyn-Koźle, ul. Powstańców 27,
774823273
Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 27,
774823273
Kędzierzyn-Koźle, ul. Grabskiego 6,
774813764
Kędzierzyn-Koźle, ul. Kościuszki 42A,
774811880
Kędzierzyn-Koźle, ul. Kazimierza Wielkiego 6,
774811880

3. Powiat Kluczbork
Caritas Diecezji Opolskiej - Rejon Kluczbork
Kluczbork, ul. Wolności 1
774185788

Ośrodek Pomocy Społecznej
Wołczyn, ul. Kościelna 2
774188980

4. Powiat Krapkowice
Ośrodek Pomocy Społecznej
Krapkowice, ul. Moniuszki 6
774460313

5. Powiat Namysłów
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Namysłów, ul. Harcerska 1
774107516

6. Powiat Nysa
Caritas Diecezji Opolskiej - Rejon Nysa
Nysa, ul. Głuchołaska 8
774332044

Siostry Elżbietanki
Nysa, ul. Sobieskiego 7
774336812

Stołówki Polski Komitet Pomocy Społecznej
Nysa, ul. Sudecka 8
774358796
Głuchołazy, Rynek 31
774391532

7. Powiat Opole, Miasto Opole
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Niemodlin, Rynek 44
774606221

Chrześcijańska Służba Charytatywna
Opole, ul. Niedziałkowskiego 9a
774530536

Misja Garażowa Caritas
Opole, ul. Mickiewicza 5
774531241

Klasztor Franciszkanów
Opole, ul. Minorytów

8. Powiat Prudnik
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Prudnik, ul. Klasztorna 4
774066244

Środowiskowy Dom Samopomocy
Prudnik, ul. Parkowa 6
774367127

9. Powiat Strzelce-Opolskie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Strzelce Opolskie, Wyszyńskiego 10
774610371

* podopieczni muszą być uprawnionymi do pomocy społecznej

Wersja XML