Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I uroczysta sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji

W dniu wczorajszym, tj. 21.11.2018 r. odbyła się pierwsza, uroczysta sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji. Zgodnie z porządkiem obrad członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej wręczyli nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze. W następnym punkcie obrad radni złożyli uroczyste ślubowanie.

Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz dwóch Wiceprzewodniczących. Przewodniczącym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach został pan Edward Paciorek, Wiceprzewodniczącymi pan Zbigniew Józefiok oraz pan Mirosław Hankus.

Ostatnim punktem  obrad było wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi - pani Sybili Zimerman oraz złożenie przez nią ślubowania.

Zapraszamy do galerii zdjęć z tych wydarzeń.

 

 

Wersja XML