Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W Zdzieszowickiej Jedynce wykorzystują nowe technologie!

Dzieci używają do nauki innowacyjnych urządzeń. Od 14 lat uczniowie korzystają z tablicy interaktywnej a od 2,5 roku korzystają z tabletów.

To właśnie Zdzieszowicka Jedynka została placówką pokazową dla nauczycieli z Francji, Włoch i Litwy, którzy przyjadą 24 stycznia na lekcję pokazową.

Relacja TVP3 Opole

Wersja XML