Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Krępna

W dniu 13 lutego 2019 r. w Krępnej odbyło się zebranie wyborcze, w którym uczestniczyło 77 mieszkańców. Do pełnienia funkcji Sołtysa zostało zgłoszonych 5 osób: Sławomir Góźdź, Karol Gołąbek, Mieczysława Miedzińska, Ryszard Blania i Andrzej Piecha.

W wyniku przeprowadzonego przez komisję skrutacyjną tajnego głosowania Sołtysem Sołectwa Krępna został wybrany Pan Karol Gołąbek, który uzyskał 48 głosów.

W skład Rady Sołeckiej zostali wybrani:
    1. Andrzej Piecha
    2. Stanisław Smaluch
    3. Mariusz Foriasz
    4. Sławomir Góźdź
    5. Ewa Bachen
    6. Danuta Gołasz
    7. Ryszard Blania
    8. Barbara Plichta

Brak opisu obrazka

nowo wybrana Rada Sołecka wraz z Sołtysem

Wersja XML