Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr SG.0050.594.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2018r.

w sprawie zmiany w planie kontroli na rok 2018

PDFSG.0050.594.2018

PDFplan kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Zdzieszowice na rok 2018

Wersja XML