• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Rozwadza

W dniu 19 lutego 2019 r. w Rozwadzy odbyło się zebranie wyborcze, w którym uczestniczyło 51 mieszkańców. Do pełnienia funkcji Sołtysa została zgłoszona 1 osoba – Pani Rita Grądalska.

W tajnym głosowaniu przeprowadzonym przez komisję skrutacyjną mieszkańcy wypowiedzieli się na "TAK" za kandydatem. Sołtysem Sołectwa Rozwadza została wybrana Pani Rita Grądalska, która uzyskała 39 głosów.

W skład Rady Sołeckiej zostali wybrani:
    1. Anna Zerman
    2. Sabina Delijewska
    3. Walter Porada
    4. Szymon Kauf
    5. Barbara Lustig
    6. Marcin Oleksa
    7. Gabriela Strzelczyk
    8. Bronisława Pietrek

Brak opisu obrazka

nowo wybrana Rada Sołecka wraz z Sołtysem

Wersja XML

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
tel. +48 77 40 64 400
fax +48 77 40 64 444
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 16007098
w tym miesiącu: 104474
dzisiaj: 7026

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1