Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Przewodniczącego i Zarządu Osiedla "Stare Osiedle"

W dniu 20 lutego 2019 r. w Zdzieszowicach – Osiedle "Stare Osiedle" odbyło się zebranie wyborcze, w którym uczestniczyło 69 mieszkańców. Do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu Osiedla została zgłoszona 1 osoba – Pan Sylwester Gidel.

W tajnym głosowaniu przeprowadzonym przez komisję skrutacyjną mieszkańcy wypowiedzieli się na "TAK" za kandydatem. Przewodniczącym Zarządu Osiedla został wybrany Pan Sylwester Gidel, który uzyskał 69 głosów.

W skład Zarządu Osiedla zostali wybrani:
    1. Piotr Lebok
    2. Zygmunt Hawzner
    3. Marek Skóra
    4. Przemysław Chucherko

Brak opisu obrazka

nowo wybrany Zarząd Osiedla wraz z Przewodniczącym

Wersja XML