Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2019-03-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Zdzieszowic na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zdzieszowice przeznaczonych do oddania w użyczenie

PDFwykaz nieruchomości

Wersja XML