Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr SG.0050.54.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 marca 2019r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2019 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

PDFSG.0050.54.2019

PDFrozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Wersja XML