Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o planowanych terminach zamknięcia przejazdów kolejowych

PORR S.A. w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle - Opole Zachodnie”, zgłasza zamknięcie:

- przejazdu kolejowo - drogowego w km 7,350 L136 w ciągu drogi powiatowej nr 1434 O - ulica Kościelna w miejscowości Januszkowice

Na czas prowadzenia w/w robót zaprojektowano następujący objazd: z miejscowości Krasowa do miejscowości Raszowa i dalej drogą powiatową nr 1805 O do drogi wojewódzkiej 423 (ul. Kłodnicka) w Kędzierzynie-Koźlu i dalej DW 423 do miejscowości Januszkowice. W przeciwnym kierunku analogicznie.

Przewidywany czas zamknięcia przejazdu:
30.04.2019 r. od godz. 8.00 do 05.05.2019 r. do godz. 20.00

- przejazdu kolejowo - drogowego w km 11,772 L136 w ciągu drogi powiatowej nr 1444 O - ulica Św. Anny w miejscowości Rozwadza

Na czas prowadzenia w/w zamknięcia zaprojektowano następujący objazd: z ul. Korfantego w m. Rozwadza (DP 1444 O) drogą wojewódzką nr 423 do ul. Chrobrego w Zdzieszowicach, a następnie ulicami Chrobrego i Góry Świętej Anny do ronda na skrzyżowaniu z ulicami Żyrowską i Rozwadzką (DP 1444 O). W przeciwnym kierunku analogicznie.

Przewidywany czas zamknięcia przejazdu:
od dnia 09.05.2019 godz. 8:00 do dnia 12.05.2019 godz. 20:00

Wersja XML