Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o planowanych terminach zamknięcia przejazdów kolejowych

PORR S.A. w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle - Opole Zachodnie”, zgłasza zamknięcie:

- przejazdu kolejowo - drogowego w km 10,822 L136 w ciągu drogi gminnej nr 106089 O - ulica Górna w miejscowości Zdzieszowice

Na czas prowadzenia w/w robót zaprojektowano objazd ulicami Fabryczną, Góry Św. Anny oraz Bolesława Chrobrego.

Przewidywany czas zamknięcia przejazdu:
od dnia 29.05.2019 godz. 8:00 do dnia 03.06.2019 godz. 20:00 (termin zamknięcia przejazdu uzależniony jest od otwarcia przejazdu w km 10,560 - na ulicy Chrobrego)


- przejazdu kolejowo - drogowego w km 11,772 L136 w ciągu drogi powiatowej nr 1444 O - ulica Św. Anny w miejscowości Rozwadza

Na czas prowadzenia w/w zamknięcia zaprojektowano następujący objazd: z ul. Korfantego w m. Rozwadza (DP 1444 O) drogą wojewódzką nr 423 do ul. Chrobrego w Zdzieszowicach, a następnie ulicami Chrobrego i Góry Świętej Anny do ronda na skrzyżowaniu z ulicami Żyrowską i Rozwadzką (DP 1444 O). W przeciwnym kierunku analogicznie.

Przewidywany czas zamknięcia przejazdu:
od dnia 02.06.2019 godz. 8:00 do dnia 07.06.2019 godz. 20:00 (termin zamknięcia przejazdu uzależniony jest od otwarcia przejazdu w km 10,560 - na ulicy Chrobrego)


- przejazdu kolejowo - drogowego w km 12,597 L136 w ciągu drogi gminnej nr 106023 O - ulica Żyrowska w miejscowości Rozwadza

Przewidywany czas zamknięcia przejazdu:
od dnia 27.05.2019 godz.8:00 do dnia 02.06.2019 godz.20:00


- przejazdu kolejowo - drogowego w km 13,406 L136 w ciągu drogi powiatowej nr 1454 O - ulica Jasiońska w miejscowości Rozwadza

Na czas zamknięcia ulicy Jasiońskiej (km 13+406), będącej drogą powiatową wyznaczono objazd przez przejazd kolejowy w km 12+597.

Przewidywany czas zamknięcia przejazdu:
od dnia 27.05.2019 godz.8:00 do dnia 02.06.2019 godz.20:00 (termin zamknięcia przejazdu uzależniony jest od otwarcia przejazdu w km 12,597 - na ulicy Żyrowskiej m. Rozwadza)

Wersja XML