Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja w sprawie szacowania szkód w uprawach

Urząd Miejski w Zdzieszowicach informuje, iż w związku z wystąpieniem suszy na terenie Gminy Zdzieszowice oraz pracami Komisji Wojewody Opolskiego ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, przyjmowane są wnioski dotyczące szacowania szkód w gospodarstwach rolnych przez ww. Komisje.

Podstawą do szacowania ww. szkód będzie występowanie zgłoszonych przez rolnika upraw w raportach Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, dotyczących suszy dla Gminy Zdzieszowice.

Wnioski o szacowanie należy złożyć w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa pok. A-108, ul. Bolesława Chrobrego 34, Zdzieszowice.

We wniosku należy podać informacje zgodne z danymi, jakie zostały przekazane do ARiMR w związku z ubieganiem się o płatności obszarowe (wniosek do pobrania poniżej lub w pok. A-108).

DOCwniosek o szacowanie strat

PDFwniosek o szacowanie strat

PDFklauzula informacyjna (ogólna)

Wersja XML