Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2019-07-05 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ.6220.3.2018.JBG z dnia 18.07.2018 r. (prawomocna z dniem 06.08.2018 r.)

dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępna) z wniosku złożonego w dniu 02.07.2019 r. znak GL.ROO.012.60.1.2019.HO (uzupełnionego w dniu 04.07.2019 r.) przez Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

PDF2019-07-05 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic (zawiadomienie stron postępowania)

PDF2019-07-05 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic (podanie informacji do publicznej wiadomości)

PDFinformacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wersja XML