Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o planowanym terminie zamknięcia przejazdu kolejowego w Januszkowicach

PORR S.A. w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle - Opole Zachodnie”, zgłasza zamknięcie przejazdu kolejowo - drogowego w km 7,350 L136 w ciągu drogi powiatowej nr 1434 O - ulica Kościelna w miejscowości Januszkowice.

Na czas prowadzenia w/w robót zaprojektowano następujący objazd: z miejscowości Krasowa do miejscowości Raszowa i dalej drogą powiatową nr 1805 O do drogi wojewódzkiej 423 (ul. Kłodnicka) w Kedzierzynie-Koźlu i dalej DW 423 do miejscowości Januszkowice. W przeciwnym kierunku analogicznie.

Przewidywany czas zamknięcia przejazdu:
05.08.2019 r. i 06.08.2019 r w godzinach 8:00 - 16:00

Wersja XML