• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wzrasta liczba nowotworów skóry - zbadaj się!

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu realizuje obecnie projekt: "Wzrasta liczba nowotworów skóry - zbadaj się!" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego pod hasłem "Skóra nie dla raka”.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie opóźnień rozpoznania czerniaka oraz raków skóry wśród pacjentów zamieszkujących województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie. Projekt zakłada również m.in. podniesienie świadomości pacjentów w zakresie prawidłowej fotoprotekcji i profilaktyki zmian nowotworowych skóry oraz udział personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach.

Nabór placówek POZ – profilaktyka w zakresie raka skóry
Informacja dla lekarzy/świadczeniodawców

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach projektu:

„Wzrasta liczba nowotworów skóry – zbadaj się!”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach1


Obserwuje się wzrost zachorowań na nowotwory skóry, przede wszystkim na raka podstawnokomórkowego, kolczystokomórkowego oraz czerniaka.2 Liczba zachorowań na raka skóry wzrasta z wiekiem po 20 roku życia, przy czym najwięcej zachorowań u obu płci notuje się w ósmej dekadzie życia. Ryzyko zachorowania na raka skóry wzrasta z wiekiem, osiągając maksimum po 80 roku życia. U obu płci i we wszystkich grupach wiekowych od trzech dekad trwa wzrost zagrożenia rakiem skóry.

Analizując powyższe dane można wywnioskować, iż problem jest poważny, dlatego chcemy zachęcić Państwa do udziału w powyższym programie profilaktycznym. Zachowania zdrowotne, świadomość dotycząca czynników ryzyka nowotworów skóry są istotnym zagadnieniem społecznym, tak ważnym dla kadry medycznej, gdyż dotyczy profilaktyki i wczesnej diagnostyki chorób.

Celem projektu są m.in.:

•    zmniejszenie liczby zachorowań na nowotwory skóry

•    zwiększenie skuteczności rozpoznawania nowotworów skóry na wczesnym etapie rozwoju choroby przez przeszkolony personel medyczny

•    podniesienie  kwalifikacji  (wiedzy  i  umiejętności)  personelu  medycznego  (w szczególności lekarzy POZ) w zakresie diagnostyki i wykrywania nowotworów skóry

•    wzrost wiedzy i wypracowanie nawyków samoobserwacji zmian na skórze

Szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek są nieodpłatne, za konsultację lekarską oraz edukację świadomościową udzieloną pacjentowi w ramach programu przewidziane jest wynagrodzenie.

W ramach projektu mieszkańcy Dolnego Śląska, Opolszczyzny oraz województwa śląskiego:

skorzystają z bezpłatnej konsultacji edukacyjnej dotyczącej profilaktyki nowotworów skóry oraz bez skierowania skorzystają z bezpłatnych badań (dermatoskopem lub wideodermatoskopem) pod kątem wykrywania powyższych nowotworów.

Projekt realizowany jest od 01.01.2019 do 31.12.2020 r.

Bardzo liczymy na Państwa zainteresowanie, w razie pytań/wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Panią Anną Wojtysiak (e-mail: , tel.: 515 038 858)

Link do strony projektu: http://usk.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1790&Itemid=222

PDFUSK - ogłoszenie o naborze POZ nowotwory skóry

PDFUMOWA z POZ projekt - nowotwory skóry

PDFUSK - Formularz oferty POZ nowotwory skóry

Wersja XML

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
tel. +48 77 40 64 400
fax +48 77 40 64 444
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 15783532
w tym miesiącu: 118841
dzisiaj: 7070