Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie nieczynnej przeprawy promowej w dniach od 5 do 20 sierpnia 2019 r.

W związku z upływającym terminem zdolności żeglugowej promu międzybrzegowego JÓZEF, zlokalizowanego na rzece Odra w ciągu drogi powiatowej nr 1408 O „Zdzieszowice - Walce" ul. Solownia w Zdzieszowicach informuję, że w dniach od 5 do 20 sierpnia 2019 r. przeprawa promowa będzie nieczynna, w uwagi na konieczność wykonania gruntownego remontu promu. W dniu 5 sierpnia 2019 r. w godzinach rannych prom zostanie odholowany do stoczni, celem wykonania niezbędnych prac remontowych dla odnowienia klasy i przedłużenia zdolności żeglugowej.
W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych prace związane z konserwacją promu mogą ulec zmianie.

Z up. Zarządu Powiatu Krapkowickiego
Sabina Gorzkulla
Wicestarosta Krapkowicki

Wersja XML