Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr SG.0050.122.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lipca 2019r.

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania kierowników jednostek budżetowych Gminy Zdzieszowice

PDFSG.0050.122.2019

PDFTabela maksymalnych stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego

PDFTabela kierowniczych stanowisk urzędniczych w jednostkach budżetowych Gminy Zdzieszowice, wymagań kwalifikacyjnych, maksymalnych kategorii zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego

Wersja XML