Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie z dnia 19.08.2019 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 401 ust.3,4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018, poz. 2268, z póżn.zm.), informuję, o wydaniu decyzji znak GL.ZUZ.3.421.64.2019.BS z dnia 19-08-2019 r., udzielającej zakładowi Clean Energy Polska Spółka z o.o. ul. Wiejska 28, 47-344 Rozkochów, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu budowlanego: linii kablowej 110 kV z łączem światłowodowym w rurach osłonowych relacji GPO Rozkochów - GPZ Zdzieszowice, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią Q 1%.

PDFObwieszczenie z dnia 19 sierpnia 2019 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji

Wersja XML