Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Zdzieszowice jako Organizatorem a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A. jako Operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

PDFXII/100/2019

Wersja XML