Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.), oraz art.9o ust. 6 i 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74, 03-734 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji polegającej na przebudowie linii kolejowej na odcinku Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice, obejmującej: linię kolejową nr 136 Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice od km 0,206 do km 37,511 oraz linię kolejową nr 132 Bytom - Wrocław Główny od km 94, 281 do kim 97,210, w ramach zadania „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn-Koźle - Opole Zachodnie."
Przedmiotowa inwestycja będzie usytuowana na nieruchomościach lub ich częściach:

PDFobwieszczenie

Wersja XML